U tijeku su predbilježbe za pedagošku godinu 2019./2020.

PO ČEMU SMO PREPOZNATLJIVI?

Dječji vrtić Dječji koraci privatna je ustanova za djecu rane i predškolske dobi čija stručna i profesionalna specifičnost leži u izuzetno dobrom poznavanju i primjeni znanstvenih spoznaja u predškolski institucijski kontekst.

ŠTO nudimo:

Suvremeno opremljenu predškolsku ustanovu sa stručnim i profesionalnim odgajateljima i stručnim suradnicima, skupine s manjim brojem djece i većim brojem profesionalaca koji s njima rade (visoki standardi sigurnosti i kvalitete)

Maksimalnu fleksibilnost u radnom vremenu dječjeg vrtića (prilagođavanje radnom vremenu roditelja)

 

Djetetov mozak nalikuje na uspavanog diva”

“Ljudi svih dobi mogu naučiti doslovce sve  ako im se dopusti da uče na svoj jedinstven način, koristeći  svoje jedinstvene snage.”

„Mozgu najbolje odgovara učenje u stvarnome životu, koje ga zaokupi i događa se iz više izvora.”

 

Pedagoginja dječjeg vrtića Dječji koraci Marina Brnić, mag. ped. sudjelovala je na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u Sisku s temom “Istraživačka kultura vrtića”.

U radionici je prikazano jednogodišnje akcijsko istraživanje kojem je cilj bio osvještavanje, razumijevanje i mijenjanje kulture naše ustanove.

Posebna je orijentacija radionice bila na prikazu refleksija i samorefleksija cijelog istraživačkog tima, a kojima je ilustrirana dinamika i karakter promjena u vrtiću.