• Aktivno bavljenje djetetom i svakodnevna intenzivna komunikacija ključni su za razvoj djeteta u svim područjima, a posebice u govornom. Zdrava, pozitivna okolina unutar koje će se dijete osjećati zaštićeno i sigurno, najbolji je poticaj za istraživanje, progovaranje i korištenje naučenog.

  • Kako dijete odrasta tako i proširuje svoju socijalnu okolinu koja utječe na njegov govorni razvoj. Nakon roditeljskog doma sljedeće razdoblje od velikog značaja za dječji razvoj je polazak u vrtić. Pritom jezik postaje ključan dio uspostave odnosa s vršnjacima i odraslima u novoj sredini. Bitna osoba s kojom dijete mora stvoriti odnos jest odgajatelj. Uspostavljanje komunikacije između odgajatelja i djeteta temelji se na stvaranju socioemocionalne veze koja se svakodnevno razvija putem zajedničkih aktivnosti. Hoće li se takva veza između odgajatelja i djeteta razviti ovisi o tome kakva očekivanja odgajatelj ima od djeteta. Bitno je da ima povjerenja u dijete i njegove sposobnosti jer će tada djetetu omogućavati aktivnosti u kojima će ono razvijati sve svoje sposobnosti.

  • Govor je sposobnost koja je dana samo čovjeku te kao takva zauzima vrlo važno mjesto u našim životima. Pomoću govora izražavamo svoje mišljenje, želje, emocije, stavove te on znači put socijalizacije i učenja još u predlingvističkoj fazi. Što pravilnije dijete usvaja govor i bolje ovladava jezičnim vještinama lakše će izražavati svoje misli, osjećaje, želje i stavove o svijetu koji ga okružuje.Za razvoj govora bitna je okolina koja dijete okružuje i načini na koje ga potiče.

  • U ranoj dobi, koja je ujedno i najvažnija za razvoj govora, bitni akteri su roditelji, a više odgojitelji s kojima dijete provodi dobar dio dana kada je u najvažnijoj fazi za govor. Zbog toga je bitno da odgojitelji budi svjesni važnosti svojeg utjecaja kojeg imaju na djecu kao njihovi, između ostalog, govorni uzori.