Kako djeca uče

UČENJE I ISTRAŽIVANJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

  • Djeca rane i predškolske dobi istovremeno se igraju, uče i istražuju. Otkrivanje okoline, njima tako nepoznate i zanimljive proizlazi iz potrebe djeteta da upozna svijet koji ga okružuje kako bi njime moglo kompetentno upravljati.

  • Djeca rane i predškolske dobi uče na drugačiji način od nas odraslih. Njihovo učenje karakterizira direktan kontakt s fenomenima koji ga okružuju, konkretno i neposredno eksperimentiranje, istraživanje i propitivanje te posebice aktivan i angažiran odnos prema okolini.

  • Sva osjetila, a posebice ruke u procesu istraživanja okoline od primarnog su značaja.

  • Potreba za afirmacijom i samopotvrđivanjem značajka je svakog djeteta u tom periodu. Omogućiti mu intenzivno, njemu sigurno i za učenje adekvatno okruženje koje će ga istovremeno motivirati na raznovrsne aktivnosti i pružati mu neograničeno zadovoljstvo, zadaća je svake dobro uređene predškolske ustanove.

  • Komunicirajući sa skupinom djece, zajednički rješavati probleme nastale u istraživačkim aktivnostima, postavljanje hipoteza o prirodnim zakonitostima i njihovo provjeravanje temelj su razvoja i napretka svakog djeteta.

  • Djetetu je potrebno tom prilikom osigurati napredovanje tempom koji mu odgovara, traženje strategija rješavanja problema, isprobavanje i variranje određenih vještina.