Upisi

Puna ekonomska cijena programa Dječjeg vrtića Dječji koraci iznosi 2.600,00 kuna. Participacija roditelja ovisi o prihodovnom cenzusu roditelja. U ovisnosti o prosječnim prihodima po članu kućanstva određuje se iznos sufinanciranja roditelja te iznos sufinanciranja grada.

Prihodovni cenzus Mjesečni iznos sufinanciranja
po djetetu iz proračuna Grada Zagreba
Mjesečni iznos sufinanciranja RODITELJA

Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva
(ostvaren u prethodnoj godini)
od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn 1.300,00 kn

Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini)
od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn 1.150,00 kn

Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva 
(ostvaren u prethodnoj godini)
od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn 1000,00 kn
Prosječni mjesečni prihod po članu
zajedničkog kućanstva 
(ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn
1.750,00 kn 850,00 kn